Personeel:de cijfers van 2019

De cijfers in perspectief

HKU heeft eind 2019 in totaal 857 medewerkers in loondienst. Samen vervullen zij 453,4 fte.

Tussen 2015 en 2019 is het aantal medewerkers in loondienst met 160 gestegen.

Het aantal FTE steeg in verhouding minder dan het aantal medewerkers: de aanstellingsomvang per medewerker is in 2019 gemiddeld dus kleiner dan in 2015.

We verdelen de 857 medewerkers in ondersteunend personeel (naar locatie) en onderwijzend personeel (naar organisatieonderdeel).

De medewerkers zijn verdeeld in ondersteunend (per locatie) en onderwijzend personeel (per organisatieonderdeel).

De organisatieonderdelen omvatten de schools van HKU, de lectoraten en de expertisecentra. HKU heeft 9 schools, waarbinnen alle opleidingen zijn ondergebracht.

In totaal 262 medewerkers rekenen we tot het ondersteunend personeel, dat verspreid over de HKU-locaties 200,2 FTE vervult.

Het onderwijzend personeel vervult gezamenlijk 253,1 FTE en komt op een totaal van 595 personen, verdeeld over schools, lectoraten en expertisecentra.

Samen met het ondersteunend personeel (262) maakt dat het totaal van 857 HKU-medewerkers.